Mindaugas Puidokas tapo Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos pirmininku

by

in

Lietuvos Krikščioniškosios demokratijos partijos suvažiavime, kuris įvyko sausio 7 d. sekmadienį, susirinkę skyrių deleguoti partijos nariai išrinko Seimo narį dr. Mindaugą Puidoką naujuoju partijos pirmininku.

Taip pat buvo patvirtinti 4 jo pavaduotojai bei nauja partijos valdyba, sudaryta iš 10 narių. Suvažiavimas įvyko „Domus Pacis“ namuose piligrimams, Kaune.

Suvažiavime nutarta, kad partija 2024 m. dalyvaus Europos parlamento ir Seimo rinkimuose. Sprendimą dėl savo kandidato ar palaikymo vieno iš esamų kandidatų artėjančiuose Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose partija praneš artimiausiu metu.

Naujasis Lietuvos Krikščioniškosios demokratijos partijos pirmininkas, LR Seimo narys, dr. M. Puidokas aiškiai įvardino į kokią padėtį yra patekusi Lietuva: „Mes visi turime vieną Tėvynę – Lietuvą, kurią branginame, norime ją matyti laisvą, klestinčią, o jos valdžią – vienodai teisingą visiems. Deja, mūsų valstybė stipriai serga. Lietuva neturi ilgalaikės strateginės politikos esminėse mūsų valstybės srityse, tokiose kaip švietimas, sveikatos apsauga, užsienio politika, socialinė apsauga, šeimos politika, aplinkosauga, verslo ir ekonomikos skatinimas… Jokia vieša dabartinių valdančiųjų diskusija su visuomene nevyksta. Priešingai. Visuomenė skaldoma. Tradicines krikščioniškas vertybes palaikantys žmonės yra žeminami, gąsdinami ir patiria atviras patyčias. Dar visai neseniai Covid-19 pandemijos metu Lietuvoje žmonės buvo skirstomi į lygius ir lygesnius. Tokio tarpusavio susipriešinimo ir susiskaldymo Lietuvoje dar nėra buvę. Norint išsaugoti valstybę – reikia kviesti vienybei ir bendram darbui. 2024 metai Lietuvai bus lemiamo pasirinkimo, nes tokio niokojimo mūsų valstybė tiesiog nepajėgi atlaikyti.“ 

Dr. M. Puidokas lyderystės Lietuvos Krikščioniškosios demokratijos partijoje ėmėsi siekdamas burti žmones, pasiryžusius ginti tradicines vertybes. „Šiuo metu Lietuvos valdžioje yra įsitvirtinusios leftistinės politinės jėgos, kurios skatina ir šlovina moralinį nuopuolį. Siūlau sunkų vertybinį kelią – pilietiškai aktyviai veikti kartu ir ginti teisę puoselėti krikščioniškas šeimos vertybes. Valstybės pamatas yra jose. Turiu tikslą, kad Lietuvoje veiktų stipri, drąsi ir principinga tradicines krikščioniškas vertybes ginanti politinė jėga.

Šie rinkiminiai metai yra lemtingi. Matau vienintelę išeitį – visoje Lietuvoje burti bendraminčius ir sukurti stiprią ir atsinaujinusią politinę jėgą, kuri principingai gins šeimas, vaikus, mūsų teises į saugią aplinką nuo narkotikų ir nuo moralinę degradaciją nešančios švietimo politikos.

Beveik kiekvienam iš mūsų šeima buvo ir yra pasitikėjimo, supratimo ir laimės vieta, kur išmokstama solidariai gyventi ir veikti drauge. Tai pagrindinė mūsų visuomenės vertybė. Esu prieš dabartinį genderizmo ideologijos modelį, kurį dabartinė liberalkonservatorių valdžia nori priverstinai įdiegti pažeidžiant mūsų šalies Konstituciją. Tokį pavojų matau ypač dabar, kai nuo šių mokslo metų pradžios įdiegta Gyvenimo įgūdžių programa mokyklose“,– sako dr. M. Puidokas.

Dr. M. Puidoko teigimu, Lietuvoje žmogus turi jaustis orus bei gerbiamas: „Tik vieningai veikdami drauge sukursime klestinčią Lietuvą. Privalome atsakingai pasirūpinti tais, kurie negali pasirūpinti savimi patys, silpniausiais mūsų valstybės bendruomenės nariais – tais, kurie neturi darbo ar turi menkai apmokamus darbus, pensininkais ir neįgaliaisiais, jaunomis šeimomis… Lietuva turi tapti šalimi, kurios prioritetas yra kiekvienas žmogus. Dėl to kviečiu sutelktam darbui visus žmones, kuriems rūpi mūsų šalies ateitis.

Tikiu, kad su Dievo pagalba, kryptingai sekdami mūsų Nepriklausomybę pirmosios pripažinusios Islandijos pavyzdžiu, turime galimybę tapti sėkminga, kūrybinga, ekologiška, laimingų žmonių šalimi. Mūsų partija turi tapti krikščioniškųjų vertybių sąjūdžio lydere! Tai didžiulė užduotis mums visiems.“

Suvažiavimo metu savo mintis išsakė ir pranciškonas brolis Bernardas-Saulius Belickas: „Sveikinu šiandien jus, kurie norite teikti viltį, atverti vartus, kad tauta, valstybė krikščioniškojo vertybinio gyvenimo kelio akimirkose pirmiausia būtų garbinga ir vieninga tikėjimo dvasia. Aišku, kad šiandien kaip niekad yra svarbu visiems remtis į tradicinių krikščioniškų šeimos vertybių pamatą. Matome, kaip dalis save vadinančių krikščioniais politikų nuėjo liberalizmo keliu, pamiršo tas vertybes, kurias turėtų ginti. Atėjo laikas tikram krikščioniškam sąjūdžiui, kuris gintų krikščioniškas vertybes. Turime visi tapti tikėjimo sąžinės knygnešiais. Būtina kelti dvasinę kultūrą ir vidinę inteligenciją, nes mūsų valstybėje to labai trūksta. Noriu jums visiems palinkėti palaiminto veikimo siekiant savo tikslų.“

Lietuvos Krikščioniškos demokratijos partija tęsia dar 1904 m. Lietuvos krikščionių demokratų partijos pradėtą veiklą, kada buvo parengta pirmoji Lietuvių krikščionių demokratų veiklos programa. Šios partijos vardu veikė tokios istorinės asmenybės kaip 1918 m. vasario 16 d. Akto signatarai Kazys Bizauskas, Pranas Dovydaitis, Justinas Staugaitis, Aleksandras Stulginskis, Kazimieras Šaulys, Jonas Vailokaitis. Valstybės ir visuomenės veikėjai Mykolas Krupavičius, Antanas Tumėnas, Vladas Jurgutis, Vytautas Petrulis, Leonas Bistras ir kiti. Jie visi labai daug nuveikė kurdami tarpukario Lietuvos valstybę bei stiprindami jos demokratinius pagrindus. A. Stulginskis buvo išrinktas Steigiamojo Seimo Pirmininku, vėliau ir Lietuvos Respublikos Prezidentu.