M. Puidokas, V. Tutkus, R. Dambrauskas ir Žemaičiai apjungė jėgas: dalyvaus EP ir Seimo rinkimuose

by

in

Jėgas apjungė M. Puidoko vadovaujama Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, V. Tutkaus komanda ir Žemaičių partija

Atėjo laikas realiai sutelkti Lietuvą sugrąžinti žmonėms norinčias politines jėgas ir imtis rimtų darbų kartu. Todėl 2024 m. rinkimų kampanijoms į Europos Parlamentą (EP) ir į Lietuvos Respublikos Seimą nutarta sudaryti ilgalaikio politinio bendradarbiavimo sutartį tarp tradicines vertybes, regioninį kultūrinį identitetą, stiprią regioninę politiką, bendruomeniškumą ir etnines tradicijas palaikančių politinių partijų ir visuomenės veikėjų.

Trečiadienį tokią Politinio bendradarbiavimo sutartį pasirašė Lietuvos krikščioniškosios demokratijos (LKDP) partija, vadovaujama Seimo nario Mindaugo Puidoko, Žemaičių partija, vadovaujama Irenos Stražinskaitės-Glinskienės ir kandidato į prezidentus Valdo Tutkaus komanda bei jos lyderiai – režisierius Vytautas Mikalauskas ir teisininkas Erikas Pavlovičius. Paramos susitarimą besiburiančioms tradicines vertybes palaikančioms jėgoms pasirašė ir dainininkas-visuomenininkas Romas Dambrauskas, kurio daina ,,Kelkis Lietuva” toliau budins žmones jungtis lemiamam mūšiui už valstybės išsaugojimą.

Generolas V. Tutkus: turime padaryti viską, kad Lietuvoje būtų taika

Generolas V. Tutkus teigia:

,,Aš suprantu, kad visi turime atsakomybę Lietuvai ir savo brandą galime įrodyti tik suvieniję jėgas bendram darbui. Turime padaryti viską, kad Lietuvoje būtų taika ir Gabrieliaus Landsbergio norai apie naują Perl Harborą netaptų tikrove.”

Mindaugas Puidokas: lengviausia valdyti supriešintus ir į grupes išskaidytus žmones

LKDP lyderis dr. Mindaugas Puidokas pastebi:

„Liberalkonservatorių valdžia senai suprato, kad lengviausia valdyti supriešintus ir į grupes išskaidytus žmones. To buvo nuosekliai siekiama ir tai yra pasiekta. Dabar situaciją galime pakeisti tik tą suvokę, patys susivieniję ir pradėję ryžtingai siekti bendrų tikslų. Todėl raginame jungtis į bendrą darbą Lietuvai visus, kurie gina tradicines ir šeimos vertybes.“

Žemaičių partijos pirmininkė Irena Stražinskaitė-Glinskienė sako: „Žemaitija visada buvo ryžtinga Lietuvos tikrųjų vertybių tvirtovė. Kalbą, kultūrą, tautiškumą ir tradicines vertybes išsaugoję ir visa tai ginančios mažos partijos Lietuvoje neturi galimybių įgyvendinti savo tikslų. Teisinių kliūčių veikimui pavieniui ar bendrai yra tiek, kad konkuruoti su milijonines dotacijas gaunančiomis sisteminėmis partijomis yra labai sudėtinga. Kelias vienas – tą suvokti, aiškinti žmonėms kas vyksta ir jungti jėgas bendram veikimui.”

Teisininkas E. Pavlovičius: svarbu Lietuvoje atstatyti teisingumą visose srityse

Teisininkas E. Pavlovičius pastebi:

,,Dabar Lietuvoje mažosios partijos ir jų koalicijos yra diskriminuojamos. Joms sudarytos teisiškai netolygios galimybės dalyvauti rinkimuose. Vien Seimo rinkimams partija ar jų koalicija turi turėti per 153.000 eurų užstatui, kad tiesiog turėtų galimybę startuoti ir iškelti savo kandidatus. Mažosios partijos apsijungę į koaliciją turi peržengti net 7% rinkimų barjerą, kai stiprioms didelėms partijoms pakanka 5%. Padaryta viskas, kad maksimaliai apsunkinti tvirtus vertybinius pamatus turinčių politinių jėgų galimybes sėkmingai konkuruoti ir dalyvauti rinkimuose. Visa tai prieštarauja demokratijos principams. Esame pasiryžę kovoti, įtikinti rinkėjus, kad svarbu Lietuvoje atstatyti teisingumą visose srityse ir visa tai pakeisti visiems laikams.” 

Pasak M. Puidoko, į stiprią komandą besijungiančios partijos ir visuomenininkai yra skirtingi, tačiau juos jungia ir vienija bendražmogiškosios vertybės. DIEVUI, TĖVYNEI, ŠEIMAI – tai trys žodžiai, kurie mus ves tik pirmyn! Veikiant atskirai būtų neįmanoma pasiekti realių pokyčių valstybėje, bet apsijungus turėsime galimybę įveikti valdžios tironiją. Kviečiame žmones jungtis aktyviam veikimui, nes tam atėjo laikas! Delsti toliau nevalia.