LKDP vardu

Džiaugsmingų šventų Kalėdų!
Laimingų Naujųjų metų!