Naujojo sąjūdžio manifestas

M. Puidokas: Skelbiamas naujojo sąjūdžio manifestas Dievui, Tėvynei ir šeimai

Lietuva bunda – įvyko pirmoji naujojo Krikščioniškojo sąjūdžio konferencija, kurioje nuspręsta skelbti manifestą, kuris gerokai išjudins valdančiųjų pamatus ir privers juos atsakyti į aktualiausius šių dienų klausimus. 

Pasiekėme kritinę ribą – Lietuvos laukia krachas

Konstatavus, kad, deja, esame jau nebe šeimininkai, o tarnai savo pačių valstybėje, imamasi situaciją keisti iš esmės, todėl Krikščioniškasis sąjūdis reikalauja, kad Seimas ir Vyriausybė nustotų atsimušinėti, teisintis ir bėgti paskui problemas, kad jas pradėtų spręsti strategiškai ir atlikdama tik gerai pasvertus ir visapusiškai apgalvotus veiksmus. 

Pasiekėme kritinę ribą – nuo Nepriklausomybės atkūrimo pradžios jau praradome apie milijoną gyventojų. Vietoje 3,7 milijono gyventojų 1990 metais, dabar, po daugiau kaip trisdešimties metų, turime tik 2,8 milijono gyventojų. Ir ateities prognozės nežada nieko gero – po 25 metų Lietuvoje gyvens vos 2 milijonai žmonių. O kiek iš jų bus lietuviai? Kas pasakys?!

Turime rimtą bėdą ne tik dėl demografinės situacijos, kuri lems tai, kad praėjus dar kelioms dešimtims metų, nebeturėsime jaunų žmonių, kurie senstantiems lietuviams galėtų uždirbti pensijų. 

Negalime užsimerkti prieš nuogus faktus

Turime ir ateityje turėsime ir kur kas daugiau rimtų problemų, jei nesugebėsime išspręsti dabartinių: mokytojų trūkumo mokyklose, gydytojų ir slaugytojų ligoninėse, vietų senelių ir globos namuose, normalaus susiekimo viešuoju transportu regionuose ir t.t. 

O ką jau kalbėti apie tai, kad mūsų jaunimas, o taip pat net ir vyresni žmonės vis labiau klimpsta į narkotikų liūną… 

Ir visa tai todėl, kad dabartinė valdžia savo neatsakinga politika tai skatina ir daro mados dalyku. 

Negalime užsimerkti ir prieš tą faktą, kad per visas medijas brukama genderistinė ideologija. Dar baisiau, kad ji brukama net ir mūsų vaikams, net ir pamokose. Tai kokia mūsų laukia ateitis?!

Jei ateitis mums patiems dar bent kiek rūpi, turime kilti kartu su Krikščioniškuoju sąjūdžiu ir nebeleisti valdantiesiems iš mūsų visų atvirai tyčiotis. 

Diktatūra: 96% lietuvių paklūsta 4% išrinktųjų

Dabar turime situaciją, kai didžioji dauguma lietuvių paklūsta mažos saujelės išrinktųjų diktatūriniam valdymui ir net nedrįsta pareikalauti atsakomybės. 

Diktatūrą mums įvedė ir mus valdo apie 4% išrinktųjų – būtent tiek Lietuvos gyventojų priklauso politinėms partijoms. Tiksliau – mus valdo apie 2% tų, kurie yra partinėse kėdėse sėdintys „etatiniai“ konservatorių, socdemų ir liberalų partijų nariai. Mes, visi kiti, esame nuolankūs jų užgaidų vykdytojai.

Gėda. Gėda mus visiems, 96% lietuvių, vėl nunarinusiems galvas ir susitaikiusiems su vergo dalia. 

Gėda, nes esame tiek nuolankūs, kad net nedrįstame pareikalauti atsakomybės net ir tada, kai nušvilpiami ir kazino pralošiami tiek pensijų fondų, tiek valstybės – tai yra mūsų visų pinigai. Juk tiek FNTT, tiek Lietuvos bankas ir kitos pinigų plovimą turinčios užkardyti ar lošimų bendroves privalančios prižiūrėti įstaigos dirba tiesiog puikiai, tai apie kokias ir kieno atsakomybes čia kalbame?!

Bet gal jau nustokime būti nuolankiais valdžios vergais, gal pagaliau patys pradėkime reikalauti valdančiųjų atsakomybės? 

M. Puidokas reikalaus paaiškinti, kaip buvo galima pavogti ir pralošti visų mūsų pinigus.